Denis Moskovchenko: “Om du är rädd för något, stå ansikte mot ansikte med din rädsla”